Wed September 23, 2020   |   چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹  
   
 
 
  راهبرد مشارکت دستگاه  |  ارتباط با مدیران  |  ارتباط با ما      صفحه اصلی  |  اخبار و رویدادها  |  مناقصه و مزایده  |  پیام ها و اطلاعیه ها
عبـاس صوفـی
شهـردار همـدان
     مناقصه و مزایده
فروش 3 قطعه زمین مسکونی
اجرای پروژه خرید و اجرای فینیشری آسفالت
فروش 4 قطعه زمین مسکونی شهرک فرهنگیان
فروش 4 قطعه زمین مسکونی شهرک فرهنگیان
فروش 2 قطعه باغ در بلوار ارم
بیشتر ...
     پیام ها و اطلاعیه ها
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری همدان
تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري همدان مصوب سال 1398 اعلام شد
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه 1 _ 21 آذرماه 97
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه 2و 3 _ 13 آذرماه 97
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه 2و 3 _ 27 شهريور 97
بیشتر ...
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠۶/٢۴ تعداد بازدیـد : ۵٨   بازگشت
 
 
 


معرفی هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر همدان در انتخابات داخلی

عسگریان رئیس شورا و کاوسی‌امید نایب رئیس

«سید مسعود عسگریان» در انتخابات هیأت رئیسه سال چهارم دوره پنجم شورا با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر همدان انتخاب شد.

 
 

 

 

در این انتخابات داخلی، اکبر کاوسیامید با اکثریت آرا به عنوان نایب رئیس این شورا معرفی شد.

حسین قراباغی و نرگس نورالهزاده نیز به ترتیب به مدت یکسال به عنوان منشی اول و دوم شورای شهر همدان انتخاب شدند و ابراهیم مولوی سخنگوی شورا شد.

 

 فرماندار همدان: شورای شهر همدان؛ شورای موفق کشور

فرماندار همدان در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات اعضای شورای دوره پنجم شهر همدان، گفت: در ارزیابیهای صورت گرفته، عملکرد شورای پنجم شهر همدان طی 3 سال گذشته، مثبت و تأثیرگذار بوده است.

حسین افشاری با تأکید بر اینکه شورای شهر همدان در سطح استانی و ملی به «شورای موفق» شهرت دارد؛ اظهار کرد: علیرغم وجود سلایق مختلف، اعضای شورای شهر همدان اجازه ندادند حاشیهها بر وظیفه شورا، سایه افکند.

وی عنوان کرد: عملکرد موفق شورای شهر و شهرداری موجب شده شهر همدان بهعنوان «شهر زنده» از نگاه مسافران و گردشگران، مطرح شود.

فرماندار همدان گفت: شورای پنجم شهر همدان ناظر بر مشکلات مردم بوده و با ارائه راهحلهای مناسب در راستای حل مشکلات، گام برداشته است.

وی با اشاره به حضور حمید بادامینجات، عضو شورای شهر همدان در شورای عالی استانها به نمایندگی از استان همدان، بیان کرد: حضور این عضو در شورای عالی، بسیار ارزشمند بوده و در تصمیمگیریهای ملی هم برای کشور و استان، اثرگذار است.

افشاری؛ تعامل و انسجام اعضای شورای دور پنجم شهر همدان را قابل توجه دانست و گفت: اعضای این دوره به رأی و سلیقه یکدیگر احترام گذاشته و اجازه ندادند حاشیهها بر اصل وظیفه آنها سایه افکند و با همدلی در راستای منافع مردم، گام برداشتند.

وی همچنین تعامل بین دستگاههای اجرایی با شورای شهر و شهرداری همدان را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: با توجه به وظایف شوراها که در 37 مورد برای اعضای شورا تعریف شده است، شورای شهر همدان خود را محدود به شهرداری نکرده و ضمن عمل به 37 مورد وظیفه به عنوان تکلیف، اجازه ندادهاند وظیفهای از قلم بیفتد.

فرماندار همدان با بیان اینکه مشی و سیره ما مهمتر از عملکرد ماست، افزود: در طول تاریخ و دولتهای گذشته، رفتار و منش تصمیمگیرندگان و متولیان امر از عملکردشان در نزد مردم ماندگارتر بوده و تعامل اعضای شورای شهر همدان و پذیرش عقاید مخالف، نشان داده است که این شورا، شورای مردمی است.

به گفته افشاری؛ در شورای دور پنجم شهر همدان، اگر مسألهای هم بوده با اهتمام بر قانون، صبر و شکیبایی اعضای شورا حل شده است.

وی اضافه کرد: با اهتمام و همت این شورا، شهرداری همدان در حوزه خدماترسانی نسبت به شرایط اقتصادی حال حاضر، بسیار موفق عمل کرده است؛ بهگونهای که شهر همدان نسبت به سالهای گذشته از نظر سیماومنظر شهری بسیار متحول شده و علیرغم شیوع ویروس کرونا طی یک سال اخیر حضور گردشگران در همدان 36 درصد افزایش داشته است.

افشاری در ادامه با اشاره به تدوین طرح جامع شهری همدان، عنوان کرد: این طرح در حال حاضر در دست بررسی است و باید ناظر بر حرکت و جریانات مختلف مردمی و گرایشهای مردم در راستای ساختوساز و پیشبینی حرکتهای مکانی مهاجرت، باشد.

وی یادآور شد: در هر ماه از سال تعداد 220 خانوار در حاشیههای شهر همدان ساکن میشوند که با ادامه این روند در سالهای آینده آمار سکونت در حاشیههای شهر، شدت خواهد گرفت.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه باید کمربندی شهر را گسترش دهیم، افزود: در الحاق روستاها به شهر همدان باید به هر آنچه که قانونگذار اختیار داده است، عمل کرد.

 

عسگریان: امیدواریم همدلی و تعامل شورا برقرار باشد

رئیس شورای اسلامی شهر همدان هم در ادامه این جلسه گفت: مسؤولیت شورای شهر به نوعی به عملکرد ریاست شورا بازمیگردد که جا دارد از تلاشهای صادقامه ابراهیم مولوی در سال نخست ریاست شورا قدردانی کنم.

سید مسعود عسگریان همچنین از فعالیت 2 ساله کامران گردان در کسوت ریاست کمال قدردانی را کرد و افزود: وی همراه با اخلاقمداری، مجموعه شورا را مدیریت کرده و تلاش داشت تا علیرغم نگاههای سیاسی، امور شهری به صورت مطلوب پیش برود.

وی ادامه داد: جبهه اصولگرایان و انقلابی ضمن تأکید بر تفکر شورایی که باید حاکم باشد، ترکیب هیأت رئیسه سال چهارم دوره پنجم را شکل دادند که امیدوارم همچنان همدلی، همراهی و تعامل حال حاضر، برقرار باشد.

به گفته عسگریان؛ علیرغم اینکه فعالیت در سال آخر دشوارتر خواهد بود، اما همراه با تلاش مضاعف و همراهی یکدیگر بهمنظور پیشبرد مباحث مدیریتشهری، امیدواریم امور به نحو مطلوبتر و با تمرکز به ایجاد بستر همدلی و بهره‌‌گیری از تجارب در راستای رفع مشکلات شهر پیش برود.

رئیس شورای شهر همدان ابراز امیدواری کرد برنامههای پیشبینی شده سال جاری بودجه و سیاستهای ابلاغی به شهرداری از سوی شورای شهر با قوت بیشتری پیش برود.

 

کاوسیامید: همت برای رسیدن به درجه انقلابی

نایب رئیس شورای شهر همدان هم ضمن ادای احترام به خانواده شهدا و ایثارگران، گفت: در طول 3 سال گذشته اتفاقنظر خوبی همراه با همدلی در شورا وجود داشت که اقدامات مدیریتشهری مناسب پیش رفت؛ هرچند آنچه که شایسته مردم همدان بود، نتواستیم به منصه ظهور برسانیم، اما تمام همت خود را به کار خواهیم گرفت تا ضمن اعمال نظریات تک تک اعضای شورای پنجم، امور شهر مناسبتر پیش برود.

اکبر کاوسیامید ضمن قدردانی از تلاش ابراهیم مولوی و کامران گردان در کسوت ریاست اول تا سوم شورای پنجم که شورا به نحو خوبی اداره شد؛ ابراز امیدواری کرد در سال پایانی شورا که به تشکیل دولت جوان انقلابی مدنظر مقام معظم رهبری منتهی خواهد شد، خدمات مدیریتشهری به شهروندان بهنحو احسن همچون گذشته و مناسبتر ارائه شود.

وی در ادامه ضمن قدردانی از هیأت تطبیق فرمانداری همدان بهمنظور تعامل بینظیر با شورای پنجم، ابراز امیدواری کرد شاهد ادامه این مسیر در راستای همدلی بهتر برای ارائه خدمت به مردم باشیم.

کاوسیامید اظهار کرد: تلاش ما بر این است تا به درجه انقلابی همچون شهید محسن حججی، سرداران شهید قاسم سلیمانی و حسین همدانی، برسیم؛ هرچند رسیدن به این درجه، بسیار دشوار است.

وی بیان کرد: انسانهای انقلابی تمام لحظات و داشتههای خود را برای ارائه خدمت بهتر به مردم و افزایش رضایتمندی آنان نسبت به نظام اسلامی به کار میگیرند.

 

 گردان: تأیید 91،52 درصد مصوبات شورا در کمیته انطباق

رئیس سال دوم و سوم شورای شهر همدان هم ضمن قدردانی از همراهی اعضای شورا طی 2 سال ریاست خود، گفت: بازخوردهای مثبت خروجی عملکرد شورای پنجم با همراهی، همفکری و هماندیشی اعضای شورا به ثمر نشسته است.

کامران گردان همچنین ضمن قدردانی از تعامل خوب رئیس و اعضای کمیته انطباق فرمانداری همدان، افزود: در این راستا، شاهد تعاملات خوبی برای رسیدن به بهترین وضعیت در حوزه مصوبات شورا بودهایم.

گردان با بیان اینکه تاکنون بیشترین تأیید مصوبات شورای شهر همدان را همراستا با قوانین و بدون کوچکترین چشمپوشی از مشکلات موجود شاهد بودیم، اظهار کرد: 91،52 درصد مصوبات شورا مورد تأیید کمیته انطباق فرمانداری قرارگرفت و 8،48 درصد هم مغایر با قانون بوده است.

به گفته وی؛ حفظ آرامش شورا، سرعت عمل در حوزه تکریم ارباب رجوع و انجام وظیفه در حوزه مدیریتشهری افتخار شورای پنجم محسوب میشود.

رئیس سال دوم و سوم شورای شهر همدان یادآورشد: ضمن تأکید بر رعایت نظم اداری در ریاست سال دوم و سوم شورای پنجم نسبت به مکانیزه کردن سامانه حسابداری و اداری؛ راهاندازی و نصب سامانه حضور و غیاب اعضای شورا در ساختمان و سایت شورا؛ نصب دوربین مدار بسته؛ تقویت و نظمبخشی حوزه ملاقات مردمی با تأکید بر حضور دبیران و کارشناسان شورا بهمنظور سرعتبخشی به رفع موانع مدیریتشهری و مشکلات شهروندان؛ تهیه فرم طرح و لوایح بر اساس موازین و قوانین و... اقدام شده است که پس از گذشت حدود ٢٠ سال از عمر شوراها به سرانجام رسید.

 

 بادامینجات: راهاندازی سامانه بومی سحاب در مدیریتشهری

نایب رئیس سال دوم و سوم شورای شهر همدان هم ضمن قدردانی از تلاشهای ابراهیم مولوی و کامران گردان در کسوت ریاست دوره اول تا سوم شورا، ابراز کرد: همچون سابق در خدمت مردم هستیم و قطعاً همه جریانهای سیاسی باید در راستای خدمت به مردم حرکت کنند.

حمید بادامینجات تأکید کرد: عنوان کردن اصولگرایان به عنوان انقلابی، کاملاً ایراد دارد؛ انقلابی کسی است که برای مردم و رضایت مردم کار کند و ضد انقلاب، مسؤولی است که مردم را ناراضی کند.

بادامینجات با تأکید بر اینکه هرگونه مسؤولیت در راستای پیشبرد اهداف شهر و خدمت به مردم ارزشمند است؛ اظهار کرد: در حوزه نیروی انسانی و مالی که این مسؤولیت از سوی ریاست شورا بر عهده من بود، سعی کردم عدالت را رعایت کنم و این حوزه را در حد توان مدیریت کردم تا انحرافی در بودجه شورا نداشته باشیم.

به گفته وی؛ با توجه به اینکه رقم ریالی بودجه شورا در طول 3 سال گذشته ثابت مانده بود، در حد توان مدیریت شد که این اعتبار تا پایان امسال هم جوابگوی هزینههای شورا، نیروی انسانی و... خواهد بود.

بادامینجات از راهاندازی سامانه سحاب در شورای شهر همدان برای نخستینبار در کشور در مهرماه امسال خبر داد و گفت: امروز تمام مشکلات فنی این نرمافزار بومی استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با راهاندازی این سامانه، قابلیت مدیریت و دسترسی آسانتر به اطلاعات کمیسیونها، صحن شورا و خروجی آن موجود است.

بادامینجات از بارگذاری مناسب سامانه شفافیت شهرداری همدان خبر داد و اظهار کرد: انتظارات در این زمینه همچنان بالاست و باید با قوت بیشتری پیش برود.

نایب رئیس سال دوم و سوم شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه قابلیت دسترسی به تمامی مصوبات دوره پنجم شورا در وبگاه شورای شهر برای شهروندان وجود دارد؛ افزود: بارگذاری اطلاعات در سامانه سحاب به صورت خودکار و بدون دخالت انسان انجام میگیرد و تمامی اطلاعات مورد نظر همراه با جزئیات در این سامانه، بارگذاری میشود که این مهم در شورای پنجم رقم خورده است.

بادامینجات در پایان از تمامی دبیران، کارشناسان و مشاوران شورای شهر همدان که پابهپای اعضای شورا تلاش کردند، قدردانی کرد و گفت: با توجه به اینکه ارتباطات و خروجی مناسبی از کمیسیونها با نظارت کارشناسی صورت پذیرفته است امیدواریم این مهم، ادامهدار باشد.

 

 قدردانی فرماندار همدان از رئیس سابق شورا

به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، در پایان فرماندار همدان به نمایندگی از دستگاه دولتی و اعضای شورای شهر همدان از کامران گردان، رئیس سال دوم و سوم شورا بهمنظور همت و تلاش مجدانه وی در طول ٢ سال خدمت در حوزه ریاست شورا قدردانی کرد.

 
     
 
 
 
 
نقشه شهر همدان    
پورتال جامع شهر همدان    
ضوابط شهرسازی و معماری    
تعرفه عوارض و بهای خدمات    
مناقصه ، مزایده و فراخوان    
آگهی ها و اطلاعیه های شهروندی    
بانک ایده های مدیریت شهری    
آمارنـامه شهرداری همدان    
 
 
 
© 2005 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١١ کاربران آنلاین :
۱,۱۵۰,۹۰۹ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
شورای شهر همدان
سازمان فناوری اطلاعات
پورتال جامع شهر همدان
بانک اطلاعات شهری
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مناقصات و مزایدات
 
دسترسی سریع 
اخبار و رویدادها
پیام ها و اطلاعیه ها
مناقصات و مزایدات
طرح ها و پروژه ها
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان